شرکت مهندسین مشـاور رادمان صنعت

موتورهای استرلينگ موتورهاي گرما- كاري هستند كه حرارت را تبديل به انرژی جنبشي ميكنند و نسبت به موتور بنزيني و ديزلي كارايي بيشتري دارند. اين موتور كه اختلاف زيادي با موتورهاي احتراق داخلي در اتومبيل دارد، در سال 1816 توسط رابرت استرلينگ اختراع شد. گازهايي كه درون موتور استرلينگ استفاده مي­شود هرگز از موتور خارج نمي­شوند. در چنين موتورهايي هيچ احتراقي صورت نمي­پذيرد، هيچ اگزوزي وجود ندارد و هيچ صداي انفجاري شنيده نمي­شود به همين دليل چنين موتورهايي فاقد صدا هستند. اگرچه موتورهاي استرلينگ به توليد انبوه نرسیدهاند اما برخي اختراعات پرقدرت با اين موتور كار مي­كنند. به عنوان مثال موتور زیردريايي يا قايق خصوصي كه عملكرد بي­صدا در آنها مهم است، بر اين اساس كار می کنند. شرکت رادمان صنعت، آمادگی طراحی و تولید موتور فوق الذکر را دارا می باشد.

با عضویت در خبرنامه از محصولات جدید، جشنواره ها و نمایشگاه ها سریع تر باخبر می شوید.