شرکت مهندسین مشـاور رادمان صنعت

کسب عنوان دانش بنیان صنعتی

کسب عنوان دانش بنیان صنعتی

رادمان صنعت موفق به اخذ گواهی دانش بنیان گردید

براساس ارزیابی بعمل امده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت رادمان صنعت موفق به دریافت عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی گردید.

به اشتراک بگذارید
1397/04/01 , 15:53

براساس ارزیابی بعمل امده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت رادمان صنعت موفق به دریافت عنوان شرکت دانش بنیان صنعتی گردید.

برچسب ها : رادمان

با عضویت در خبرنامه از محصولات جدید، جشنواره ها و نمایشگاه ها سریع تر باخبر می شوید.