شرکت مهندسین مشـاور رادمان صنعت

مدیر شایسته ملی

مدیر شایسته ملی

کسب مقام مدیر شایسته ملی در سال 97

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت، از سوی مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران به عنوان مدیر شایسته ملی سال 97 معرفی شد.

به اشتراک بگذارید
1397/04/28 , 18:01

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت، از سوی مرکز آموزش و پژوهش مدیریت ایران بعنوان مدیر شایسته ملی سال 97 معرفی شد.
در مراسم کنگره یکصد مدیر شایسته ملی سال 97 که از سوی مرکز پژوهش و آموزش مدیریت ایران، در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، مهندس عبدالحسین شرفی به عنوان مدیر شایسته ملی سال 97 معرفی و تندیس ویژه این کنگره به وی اعطا گردید.

برچسب ها : رادمان

با عضویت در خبرنامه از محصولات جدید، جشنواره ها و نمایشگاه ها سریع تر باخبر می شوید.