شرکت مهندسین مشـاور رادمان صنعت

مشتریان ما


شرکت رادمان صنعت، تاکنون موفق به راه اندازی و تجهیز بیش از یکصد مرکز دانشگاهی گردیده است.

اسامی برخی از مراکزی که از تجهیزات این شرکت استفاده نموده اند، مشاهده می گردد.

                                                                        

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه تهران

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه مازندران

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه شیراز

دانشگاه کردستان

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشگاه تبریز

دانشگاه قم

دانشگاه گلستان

دانشگاه اصفهان

دانشگاه صنعتی قم

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه گیلان

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دانشگاه باهنرکرمان

دانشگاه یزد

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه ارومیه

دانشگاه یاسوج

با عضویت در خبرنامه از محصولات جدید، جشنواره ها و نمایشگاه ها سریع تر باخبر می شوید.