شرکت مهندسین مشـاور رادمان صنعت

درباره رادمان


امروزه و در عصر حاضر، اصلی ترین معیار برتری کشورها در مقایسه با یکدیگر میزان رشد و تعالی هر یک در حورزه علم و فن آوری است. رشد و تعالی علم و فن آوری در هر جامعه بشری، منوط به رشد مراکز علمی و همچنین مراکز پژوهشی وابسته به صنایع آن جامعه است. به طوری که توسعه و پیشرفت این مراکز، رشد علم و فن آوری و در پی آن، زیر بنای تعالی آن جامعه را نسبت به جوامع دیگر فراهم می سازد.

دانش، اطلاعات و فن آوری پایه و اساس پیشرفت در این دوران است. یکی از مهمترین عواملی که سبب ارتقاء سطح کیفی دانشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به صنایع می گردد، امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی آنهاست که به دانشجویان و پژوهشگران مراکز یادشده کمک می کند که با هدف تولید علم و در راستای بومی سازی فن آوری و در نتیجه، پیشرفت پایه های علمی و تحقیقاتی کل مجموعه، قدم بردارند.

شرکت رادمان صنعت در سال 1388 و با تکیه بر این دیدگاه شکل گرفت. مهندسین و متخصصان با تجربه و همچنین فارغ التحصیلان از بهترین مراکز آموزش عالی و با هدف ایجاد یک مرکز صنعتی که پایه و اساس آن را دانش و فن آوری تشکیل می دهد، گرد هم آمدند. شرکت مهندسین مشاور رادمان صنعت تاسیس گردید و ساخت تجهیزات آموزشی و تحقیقاتی برای مراکز آموزش عالی کشور و نیز مجموعه های تحقیقاتی و پایلوت های نیمه صنعتی برای مراکز پژوهشی وابسته به صنایع، از جمله شاخه های فعالیت این شرکت قرار گرفت. مدیران و کارشناسان شرکت رادمان صنعت با تکیه بر دانش و تجارب خود توانستند ظرف مدت فعالیت، تمایز خود را به عنوان یک مجموعه پیشرو در زمینه تولید تجهیزات آموزشی و تحقیقاتی، به صاحبان علم و فن آوری بشناسانند.

مدیران و کارشناسان رادمان صنعت همواره دو اصل را به عنوان خط مشی تولید محصول مد نظر قرار داده اند. اصل اول عبارتست از تولید محصول با دو ویژگی "کیفیت بالا و کاربری مناسب". این اصل بدین سبب مورد توجه قرار گرفت که بحث تحقیقات، بالفطره نیازمند دقت فراوان بوده و همچنین از لحاظ ملی از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. پایه و اساس تحقیقات و پژوهشها را اصول علمی و تطابق اصول تئوری با اصول عملی در کار تشکیل می دهند. در خصوص تجهیزات آموزشی از طرف دیگر، تطابق دستگاه ها و تجهیزات ساخت شرکت با رئوس کتب مرجع مراکز آموزشی، در راستای تعهد به اصل اول، از سوی واحد فنی و مهندسی مورد توجه قرار گرفته است.

اصل دوم، تولید محصول با دو ویژگی"کاربری آسان و ظاهر زیبای تحهیزات" است که مدیران شرکت در راستای رعایت خط مشی تولید، بدان اهتمام ویژه ای داشته اند. کاربر تجهیزی که توسط کارشناسان شرکت رادمان صنعت طراحی و ساخته می شود، در کنار زیبایی ظاهر، می تواند به راحتی با آن کار کند و اطلاعات و نتایج لازم را از آن استخراج نماید.

خدمات مشاوره ای در خصوص طراحی و ساخت تجهیزات، مهندسی فرآیندها و محاسبات تجهیزات از دیگر فعالیتهای این شرکت است که به سایر مجموعه های علمی و صنعتی جهت ساخت و تولید طرح یا تجهیزی که نیاز دارند، کمک کی کند.

شرکت رادمان صنعت بر آن است که با توجه به تجربیات و دانش خود بتواند از لحاظ علمی و تحقیقاتی نیاز داخل را به خارج از کشور مرتفع کند. چرا که اعتقاد ما بر این است که توان و دانش ایرانی می تواند بسیاری از کمبودهای داخلی را برطرف سازد و کشور را به خودکفایی در زمینه علم و فن آوری برساند. محصولات تولیدی شرکت از لحاظ کیفیت و سایر معیارهای موثر در سطح بندی دستگاه های آزمایشگاهی و تحقیقاتی به حدی رسیده اند که بازارهای جهانی آماده پذیرش محصولات شرکت می باشند. در گامهای نخست، با شرکت در نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و حضور در مناسبت های بین المللی، زمینه آشنایی بازار کشورهای منطقه با تجهیزات تولیدی رادمان صنعت فراهم گردید و شرکت توانست علاوه بر مطرح بودن به عنوان یکی از رهبران بازار داخلی، بازارهای خارجی را نیز تحت تاثیر محصولات خود قرار دهد.

با عضویت در خبرنامه از محصولات جدید، جشنواره ها و نمایشگاه ها سریع تر باخبر می شوید.